SIKKER KEMI

Startside
Links til regler
Stofdata generelt
Transport
Førstehjælp
K&S register specialdele
K&S CAS register
RS-sætninger
K&S
Om Sikker Kemi

 Søg i Sikkerkemi:    

 

SIKKER KEMI indeholder links til sikkerhedsdata og regler for kemikalier. 

Hjemmesiden er udgivet og vedligeholdt af Sikkerhedsudvalget for Kemiske Industrier, som i samarbejde med Nyt Teknisk Forlag udgiver abonnementsværket "Kemikalier og Sikkerhed".

Nyt:

Januar 2008: Kemikalier og Sikkerhed går på nettet. Se nærmere på www.kemikalier-og-sikkerhed.dk.

Farligt Gods Guide 2007 er tilgængelig her:

Hotte links:

Klassificering og mærkning: Listen over farlige stoffer (2005)  Søg direkte i Miljøstyrelsens database.

Grænseværdier: Gældende grænseværdiliste (august 2007). Arbejdstilsynets grænseværdier for stoffer og materialer, august 2007.

Farligt gods:       ADR konventionen 2007 på dansk.
                     
     Tabel i UN nummerorden (pdf format)

 

EU informationssystem: ESIS (European chemical Substances Information System), EU database.


Nye love og bekendtgørelser 

Nr. Dato Titel
799 28-06-2007 Bekendtgørelse om overførsel af affald
705 21-06-2007 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
613 14-06-2007 Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af arsen
729 14-06-2007 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
137 10-02-2007 Bekendtgørelse om mål- og grænseværdier for luftens indhold af visse forurenende stoffer
100 31-01-2007 Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr
99 31-01-2007 Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

 

Send e-mail til webmaster@sikkerkemi.dk med rettelser eller kommentarer.
Copyright © 2001 Sikkerhedsudvalget for Kemiske Industrier    Senest opdateret: 04. december 2005